Kontakt

Vnútorná štruktúra firmy ultramed.

Vedenie spoločnosti:

konateľ

Martin Továrek

tovarek@ultramed.sk Tel.: +421 907 917 747

obchodný riaditeľ

Ing. Ronald Necpál

necpal@ultramed.sk Tel.: +421 907 917 787

Obchodné oddelenie:

vedúci administratívy

(verejné obstarávanie)

Mgr. Henrieta Streďanská

stredanska@ultramed.sk Tel.: +421 918 802 655

Ing. Margita Benedeková

benedekova@ultramed.sk Tel.: +421 915 159 888

Zuzana Astalošová

astalosova@ultramed.sk Tel.: +421 917 932 806

Marcela Fogelová

fogelova@ultramed.sk Tel.: +421 917 932 806

Silvia Kramáriková

kramarikova@ultramed.sk Tel.: +421 903 515 455

Ekonomické oddelenie (Žiar nad Hronom):

Tel.: +421 45 / 676 1317

hlavný účtovník

Ing. Ingrid Nemcová

nemcova@ultramed.sk Tel.: +421 908 766 884

Jarmila Gašparíková

gasparikova@ultramed.sk Tel.: +421 915 915 103

Obchodní zástupcovia:

Olympus, MEDTRONIC, ATMOS

Ing. Veronika Halasová

halasova@ultramed.sk Tel.: +421 903 324 558

Olympus, MEDTRONIC, ATMOS

Mgr. dominik Iván

ivan@ultramed.sk Tel.: +421919 080 668

Olympus rigídna endoskopia

Rudolf Kotrba

kotrba@ultramed.sk Tel.: +421 903 723 055

stredisko Košice pre: Olympus

Ing. Marcel Medoň

medon@ultramed.sk Tel.: +421 903 251 935

Olympus inštrumentárium, accessoria

Bc. Veronika Gerátová

geratova@ultramed.sk Tel.: +421 945 504 418

Olympus THUNDERBEAT, energy,
Medtronic monitoring hlav. nervov

Mgr. Richard Biely

biely@ultramed.sk Tel.: +421 945 504 419

Olympus flexibilná endoskopia

Mgr. Viktor Ott

ott@ultramed.sk Tel.: +421 918 811 686

Servisné oddelenie:

vedúci servisu

Ing. Štefan Gardoň

gardon@ultramed.sk Tel.: +421 907 917 750

servisné objednávky, fakturácia

Silvia Novotná

novotna@ultramed.sk Tel.: +421 915 915 102

dezinfektory a endoskopické diagnosticko/
vizualizačné zostavy Olympus, MELAG

Branislav Čapoš

capos@ultramed.sk Tel.: +421 903 209 743

stredisko Košice pre: MEDTRONIC, Olympus

Eugen Kiss

kiss@ultramed.sk Tel.: +421 905 225 365

flexibilná endoskopia Olympus, MELAG

Rudolf Majgot

majgot@ultramed.sk Tel.: +421 903 707 481

Pavol Franko

franko@ultramed.sk Tel.: +421 918 800 950

Sklad:

Dušan Svítok

svitok@ultramed.sk Tel.: +421 918 800 815

Sídlo spoločnosti:

 

 

ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/14
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: +421 45 676 13 17
IČO: 36 638 404
IČ DPH: SK 202 201 1651

Bankové spojenie:
IBAN:
SK03 1100 0000 0026 2179 1043
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Pobočka Bratislava:

 

 

ULTRAMED s.r.o.

– obchodné oddelenie
Ul. Svornosti 42
821 06 Bratislava, Slovensko

Fax.: +421 2 452 489 86

E-mail: info@ultramed.sk

Sklad a servisné stredisko:

 

Pobočka Bratislava – sklad a servisné stredisko
Odeská 37
821 06 Bratislava, Slovensko

Fax.: +421 2 452 489 86

E-mail: info@ultramed.sk

Pobočka Košice:

 

ULTRAMED s.r.o.Pobočka Košice
Slovenskej jednoty 8
040 01 Košice, Slovensko

Obchodný zástupca:
Ing. Marcel Medoň
E-mail: medon@ultramed.sk
Tel.: +421 903 251 935
(stredisko Košice pre: Olympus)

Servisný technik:
Eugen Kiss
E-mail: kiss@ultramed.sk
Tel.: +421 905 225 365
(stredisko Košice pre: MEDTRONIC, Olympus)

Oficial YouTube site of Olympus Medical Systems Europe and MEA